עוסק מורשה

 

עוסק מורשה הוא עוסק שמחזור עסקאותיו עולה על כ 100,000 ₪. עוסק מורשה מדווח למע"מ על כל העסקאות והתשומות שלו. הדיווח יכול להיות חד חודשי או דו חודשי. למס הכנסה העוסק מגיש דוח שנתי רגיל על כל הכנסות התא המשפחתי וזה כולל את הכנסות שקיימות לתא כגון: הכנסות מעסק, הכנסות ממשכורת, הכנסות משכ"ד, הכנסות משוק ההון וכד'. 

עוסק פטור

 

עוסק פטור הוא עוסק שמחזור הכנסותיו לא עוברות את הסך של כ  100,000 ₪. מכוון שהוא פטור ממע"מ, אין לו חשבון עם מע"מ. עוסק פטור מוציא קבלות בלבד ופעם בשנה הוא מדווח למע"מ על המחזור. במידה ויעבור את הסכום הפטור, יעבור להיות עוסק מורשה. למס הכנסה העוסק מגיש דוח שנתי רגיל על כל הכנסות התא המשפחתי וזה כולל את הכנסות שקיימות לתא כגון: הכנסות מעסק, הכנסות ממשכורת, הכנסות משכ"ד, הכנסות משוק ההון וכד'. 

עמותה

 

עמותה היא סוג של התאגדות שפועלת לפי התקנון שלה ואסור לחלק בה רווחים. בעמותה יש גופים המפעילים את העמותה כגון ועד מנהל, אספה כללית, ועדת ביקורת וכד'. מותה חייבת לנהל מערכת חשבונות שבה נרשמות הכנסותיה והוצאותיה. בעמותות ישנן כאלה שפעילותן הכספית מצומצמת ביותר ואף אפסית (עיקר הפעילות בהן מבוסס על הזמן שתורמים חברי העמותה), וכאלה שמחזורן מגיע למאות מיליוני ש"ח. האחריות על הניהול הפיננסי של העמותה מוטלת על חברי הוועד המנהל (וחברי הוועד הם אלה שחותמים על הדו"חות הכספיים של העמותה מדי שנה), אך גם על ועדת הביקורת שתוודא שהניהול נעשה על פי חוק ועל פי תקנון העמותה והנחיות פנימיות אחרות של העמותה, במידה וקיימות כאלה.

חברה (תאגיד)

 

חברה היא גוף משפטי העומד בנפרד מבעלי החברה. ישנם סוגים של חברות. הפעילות בחברה כפופה לחוק החברות וחוקי המס השונים. בחברה יכולים להיות בעלי מניות מבעל מניות יחיד ועד מספר בעלי מניות. השליטה בחברה היא בהתאם לכמות המניות שמחזיק בעל המניות.

סוגי הפעילות השונים

03-9663250​

GlobalEx         טל: 03-6760602

ת.ד. 7639, רמת גן מיקוד 52176

אפי נבו, רואה חשבון    |    טלפון: 03-9663250    |    טלפקס: 03-9666433    |    נפתלי פלטין 1, ראשון לציון​    |    efinevo@zahav.net.il

אפי נבו, רואה חשבון

טלפון: 03-9663250

טלפקס: 03-9666433

נפתלי פלטין 1, ראשון לציון

efinevo@zahav.net.il